Meniny na web  
                       
      "íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."                                          Mt. 28 : 20 b.A Jó Pásztor Nonprofit Szervezet 2004-ben jött létre Perbenyikben, hogy gyermekotthont létesítsen.
A gyerekotthon épitésének indíttatását egy olyan 9 éves kisfiú adta, aki három évesen elvesztette édesanyját, és ez év januárjában édesapját. Sikerült őt elhelyeznünk a jókai Jó Pásztor házában, ahol jól érzi magát, nagy szeretet veszi körül.
A Jó Pásztor perbenyiki szervezet eredeti tervei között szerepelt a család típusu gyerekotthon létrehozása, amely a szervezet magalakulása (2004) óta sok előre nem látott akadályokba ütközött. Ilyen volt pl. az anyagiak előteremtése. Feladataink meghaladták erőinket, de bíztunk Isten és a jóakaratú emberek segítségében, dacolva a nehéz gazdasági helyzettel, hiszen ismerjük népünk nehéz anyagi helyzetét.
Támogatóinknak és a szervezet türelmes munkájának gyümölcsét idén , 2009 tavaszán sikerült megvalósítani, mikor is összegyült a szükséges összeg amelyből Perbenyik község területén egy ingatlant vásároltunk. (26 555,- EUR).

2010 nyarán pályázat útján - a Magyarországi Miniszterelnöki Hivatal támogatásával - sikerült a házat részlegesen felújítani. A jelenlegi jogszabályok alapján elkészült a szociális intézmény és 2010 december 12.-én sorkerült az otthon felszentelésére a Szlovákiai Ref.Ker. Egyház Főtiszteletű Fazekas László püspök szolgálatával.

2011 junuár 1. a kassai kerület szociális ügyeivel foglalkozó hivatala engedélyezte a Jó Pásztor nonprofit szervezet álltal működtetett szociális intézményt, amely egyedülálló anyák és gyermekeik számára biztosít átmeneti lakhatást.

A nonprofit szervezet átmeneti otthonként működik, gyermekeket és anyákat fogad be. Segítséget nyújt az önálló, gazdaságilag független élet megteremtésére.

Az anyák önként kérhetik felvételüket az intézménybe személyesen, telefonon vagy levélben. A jelentkezés oka lehet anyagi probléma (megélhetési nehézségek, rossz lakáskörülmények, albérlet felmondása), konfliktus, családon belüli erőszak, bántalmazás, titkolt terhesség, egyéb. Általában egyszerre több probléma is felmerül a családban.

A szociális /átmeneti/ intézményben az egyszülős családok általában 3 hónapig tartózkodhatnak, de indokolt esetben akár 1 évig is. Intézményünk 5 lakószobában / 15 személy/ biztosítja az anyáknak és gyermekeiknek a lakhatást. Családias környezetet biztosítunk lakóinknak.

A szociális intézmény teljes kihasználtsággal működik. Az intézmény és az itt élők munkáját segítik a szociális dolgozók, pszihológus, jogász, pedagógus, ekonóm, orvosok és nem utolsó sorban Mgr. Szabóné Kozár Éva református lelkész, a nonprofit szervezet alapítója. Az anyukák hitben való megerősödést, lelki segítséget kapnak a lelkésznőtől.

Célunk mindenekelőtt egy olyan légkör létrehozása és biztosítása amelyben az anyák és gyerekeik biztonságban élhetnek. Segítséget nyújtunk az élet adta nehézségek leküzdésében. Munkánkban számos támogatást kapunk - lelki, tárgyi és egyébb támogatások amelyeket nagy szeretettel elfogadunk és megköszönünk - mivel ahoz, hogy ez az intézmény működőképes legyen önerőből biztosítjuk az anyagi fedezet nagy részét. Mivel az állam részéről csak 8 fizikai személy befogadására kapunk támogatást, nehezen tudjuk az intézményünket fejleszteni, szépiteni - további támogatók segítségét várjuk és fogadjuk, további anyagi támogatást kérünk szeretettel. Minden jószívű adakozó életét kísérje Isten áldó szeretete és kegyelme.

Bízunk abban, hogy a szeretet, a hit a szíveket megnyitó erő jele is, amit az árva, elhagyott gyermekek és nehéz szociális helyzetben lévő anyák otthonára ajánlanak fel. Bízva áldozatkészségükben, várjuk mindenki szíves segítségét a Jó Pásztor Nonprofit szervezet nevében.

Munkánk határtalan, szeretnénk mindent megtenni annak érdekében, hogy könyebbé, boldogabbá tegyük az itt élők életét. Mindannyiunknak, akik felvállaltuk ezen intézmény ügyét Isten szent akaratának engedve, szeretnénk megélni a mindennapi életben is az Igét: "Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg"
Mt. 25:40

Testvéri szeretettel:
Szabóné Kozár Éva ref. lelkész,
2024

Az intézmény bankszámlaszáma a következő:
Slovenská Sporitežňa, fil. Krážovský Chlmec
055 20 44 933/0900
IBAN : SK17 0900 0000 0005 5204 4933 SWIFT:GIBASKBX