ďakujeme za podporu

Nezisková organizácia aj touto cestou ďakuje všetkým, ktorí svojiími finančnými
príspevkami a inými darmi poctili našu organizáciu a pomohli nám v našej službe
a práci.
Ďakujeme aj Vám, ktorí ste na nás mysleli s dobrým srdcom ak v tomto roku poukážete 2% zo svojej dane. Nech Vás všetkých sprevádza Božie požehnanie.