Prvý darca -
Magyarországi Református Nőszövetség
(Reformovaný ženský zväz v Maďarsku)

Koncert na podporu v Szolnoku (Maďarsko)
Vlci Hornej zeme - Wolves of Highland, Pribeník 2009
Výzva čitatežom Reformovaných novín
Koncert symfonického orchestra Lavotta