<

Vážený návštevník !
Ak považujete činnosť našej organizácie
za hodnú Vašej podpory, prosíme pomôžte nám 2%-ami Vašej dane.
Ďakujeme !
Dobrý Pastier Pribeník, n.o.
Staničná 126, 076 51 Pribeník
právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca vseobecne prospesné sluzby
IČO: 35581051

Dobrý Pastier Pribeník, n.o.
Kostolná 216/3, 076 51 Pribeník
Ďakujeme!

Vyhlásenie pre zamestnancov - EDITOVATEĽNÉ PDF)
Potvrdenie o zaplatení dane - EDITOVATEĽNÉ PDF